Påvirker filterbobler demokratiet?
Påvirker filterbobler demokratiet?

Påvirker filterbobler demokratiet?

Har du noen gang tenkt på hvor enorme mengder informasjon som ligger ute på internett? Det er nesten vanskelig å forestille seg hvor mye det faktisk er. Ifølge NodeGraph var det i 2019 4.4 zettabytes med data på internettet. En zettabyte er 1 billion gigabytes. Det betyr at i 2019 var det ca. 4,4 billioner gigabyte med data på internet. Selvom man har tall på hvor mye informasjon som finnes er det fortsatt litt uhåndgripelig, men det stopper ikke der. Innen 2025 er det anslått at internett vil ha 175 zettabytes med data. Hvis du hadde 174 zettabytes på DVDer ville det være nok til å strekke rundt jordkloden 222 ganger (Node Graph 2020).

Filterbobler og ekkokammer, hva betyr det for oss?

Som nevnt er det enorme mengder med data tilgjengelig på internett, men det store spørsmålet er hvordan klarer vi å navigere rundt i all dataen når vi skal finne informasjon? Filterbobler og ekkokammer er verktøy som hjelper oss med det. Det er anbefalingsalgoritmer som navigerer i all dataen og gir nye forslag basert på parametre. Når jeg googler noe i Norge og noen andre googler noe i USA vil vi få forskjellige resultater. Det er en konsekvens av algoritmene google bruker.

Filterbobler

Filterbobler er profiler bygget rundt vår egne interesser på internett. Google overvåker hva vi googler og samler opp enorme mengder data om oss. Det gjør at Googles anbefalingsalgoritmer finner frem til flere søkeresultat med samme tema. Personer som ofte googler og leser data om hunder vil få flere artikler om hunder. Algoritmene tar utgangspunkt i våre digitale spor og analyserer oss som personer basert på vår digitale historie. Algoritmene systematiserer og sammenligner enkelte brukere og brukergrupper og gir søkeresultater basert på det. Slik blir filterboblen laget, men hva betyr det? Googles anbefalingsalgoritmer bruker all informasjonen om deg til å filtrere inn og ut informasjon du får se. Du får ikke velge hvilke resultater du får se.

Ekkokammer

Ekkokammer et fenomen som ofte blir brukt sammen med filterbobler. Det er en metaforisk beskrivelse hvor informasjon, ideer og oppfatninger blir forsterket. Filterbobler er med på å skape disse ekkokamrene. Filterboblene gir resultater basert på digitale spor om personer. Så i ekkokammeret blir informasjonen, oppfatninger eller ideer forsterket gjennom repetert kommunikasjon. Informasjon som strider med filterboblen blir filtrert ut og informasjon som samsvarer blir filtrert inn og ekkokamrene blir bare sterkere og sterkere. Det blir også vanskeligere å bryte med en filterboble og få impulser og innvendinger.

filter boble

Filterbobler og demokrati

Hvordan påvirkes demokratiet av filterbobler og ekkokammer? I dagens samfunn får vi stadig mer nyheter og informasjon gjennom digitale plattformer og sosiale medier. Som sagt fanger filterboblene opp all informasjonen om hva slags nyheter du leser, hva du deler og hvor lenge du leser artiklene. Det påvirker hvilke nyheter og nyhetskanaler du blir servert videre. Leser du ofte nyheter fra konservative Fox News vil nyheter fra mer liberale CNN filtreres ut. Det konservative ståstedet ditt forsterkes da gjennom filterbobler og ekkokamre.

Democracy requires citizens to see things from one another’s point of view, but instead we’re more and more enclosed in our own bubbles. Democracy requires a reliance on shared facts; instead we’re being offered parallel but separate universes.

Eli Pariser, https://fs.blog/2017/07/filter-bubbles/

Som Eli Pariser sier er det nødvendig å kunne se saker fra andres synspunkt for at et demokrati skal fungere. Fakta, kunnskap og informasjon må deles slik at alle, konservative eller liberale, er informerte. Hva gjør filterboblene og ekkokamrene med demokratiet? Konservative velgere leser mer og mer konservative holdninger gjennom medier som Fox News, mens liberale velgere leser mer og mer liberale holdninger gjennom CNN og The New York Times. Filterboblene gjør at vi havner i to parallelle, men separate universer.

Ved det amerikanske presidentvalget i 2016 kunne man se effekten av dette. Algoritmer, ekkokamre og filterbobler bidra til at store deler av befolkningen ble foret med ensidig informasjon. De ble isolert fra alternative meninger, synspunkter og deres eget ståsted ble aldri utfordret på noe som helst plan fordi de aldri ser andre synspunkter (Farnam Street). Det blir også spredt store mengder fake news blant velgere på begge sider, men siden de aldri ser sakene fra flere sider, blir det vanskelig å vite hva som faktisk er fakta.

/Sivert

Kilder

 • Farnam Street. u.d. Farnam Street. Funnet Januar 26, 2020. https://fs.blog/2017/07/filter-bubbles/.
 • Krokan, Arne. 2020. Det friksjonsfrie samfunn – om utviklingen av nye digitale tjenester. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 
 • Krokan, Arne. 2019. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Node Graph. 2020. Node Graph. 26 Mars. Funnet Januar 26, 2021. https://www.nodegraph.se/how-much-data-is-on-the-internet/.

One comment

 1. Fredrikke Linnea Eriksson

  Hei Sivert 🙂

  Veldig fin tittel, det er gøy å se at du følger med på tips og triks!
  Dette var et skikkelig bra innlegg, og du svarer godt på oppgaven. Jeg synes det er kjempe interessant at du har valgt å knytte det opp til demokratiet og viser til veldig spennende eksempler, blant annet FOX news og CNN!

  Jeg liker også veldig godt strukturen på innlegget ditt. Det er oversiktlig og lett å lese. Du skriver godt, og har har mange interessante refleksjoner. Jeg liker også at du har inkludert et relevant sitat, og hvordan teksten din er bygget opp.

  Til neste gang kan du gjerne komme på enda flere kreative måter å bygge opp innlegget ditt på 🙂

  Stå på, du er veldig flink:)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *