Hvordan skaffe seg en mentor?
Hvordan skaffe seg en mentor?

Hvordan skaffe seg en mentor?

Jeg er godt over halvveis i studiet mitt på Høyskolen Kristiania og om litt over ett års tid skal jeg og medstudentene mine ut i arbeidslivet. Jeg går markedsføring og merkevareledelse med fordypning i digital markedsføring og en av grunnene til at jeg valgte nettopp den fordypningen er fordi feltet hele tiden er i endringen. Nye teknologier og løsninger kommer fortere og fortere, derfor må man hele tiden holde seg oppdatert på det aller nyeste. Det er her en god mentor kan komme godt med, men hvordan skaffer man seg en mentor? Jeg har tatt gratis kurset til First Round og dette blogginnlegget tar for seg kurset!

Allerede i første semester ble vi oppfordret til å opprette en LinkedIn bruker for å begynne å bygge et nettverk ved å knytte kontakter med alle forelesere, gjesteforelesere samt alle medstudenter. Og gjennom fordypningsemnet digital markedsføring har vi blitt oppfordret til å dele blogginnleggene våre på LinkedIn, slik kan vi gjøre oss attraktive og synlige for potensielle mentorer og arbeidsgivere.

Network basics

Jeg skal gå gjennom kurset steg for steg for å få ett innblikk i hvordan man kan bygge seg et nettverk samt skaffe seg en egen mentor.

Din profesjonelle identitet

Den aller første modulen handler om hvem du er som student og ung arbeidssøkende. I bransjen vår er man langt fra ferdig utlært når man er ferdig med studiene og man føler seg ikke nødvendigvis trygg i faget selvom man er ferdig med studiene og allerede som student begynner man å bygge sin profesjonelle identitet. Kurset trekker frem noen kvaliteter som kan være svært nyttig når man leter etter en menter eller trenger hjelp fra andre profesjonelle.

 1. Empati – Det handler om å se ting fra den profesjonelles sitt perspektiv.
 2. Nysgjerrighet – Det er viktig å vise at man er interessert i å lære fra dem og erfaringen deres.
 3. Relevanse – Fortell hvorfor du tar kontakt og hvorfor akkurat de kan hjelpe deg.
 4. Respekt – Behandle dem slik du selv ville ønsket å bli behandlet.
 5. Takknemlighet – Vis at du er takknemlig ovenfor den kunnskapen og tiden de deler med deg.

Finn en mentor via LinkedIn

Som tidligere nevnt er Linkedin en genial plattform for å bygge nettverk. Plattformen er et sosialt medium for profesjonelle og tillater gode filtreringsmuligheter. Det gjør det mulig å begrense søk til hvilken bransje, selskap og skole du ønsker å finne kontakter fra. Kurset skiller mellom 4 måter å finne kontakter på.

 • Perfect overlap – Det innebærer at man identifiserer seg med noe man allerede har til felles, eksempelvis studieretning.
 • Great overlap – Dette kan være noen som har studert på samme skole som deg selv, men ikke samme linje.
 • Similarities – Dette kan være personer fra et selskap du ønsker å jobbe for og som har studert det samme på en annen skole.
 • Someone interesting – Det trenger ikke være noen du har noe til felles med, men bare noen du finner interessante og blir nysgjerrige på.

Hvordan ta kontakt?

Det er ofte vanskelig å vite om man skal ta kontakt gjennom f.eks mail eller LinkedIn. LinkedIn er en raskere, enklere og mer uformell måte å kommunisere på, mens mail oppleves mer personlig og sannsynligheten er større for svar. Når man skal sende en melding er det egenskaper man bør tenke over før man velger enten mail eller LinkedIn. Når det kommer til innholdet i meldingen er det viktig at man svarer på hvem du selv er, hvorfor du sender melding og hva du lurer på. Da får mottakeren enkelt oversikt over hva henvendelsen gjelder og du har større sjanse for svar.

Hvordan koordinere en samtale?

Denne modulen handler om hvordan man koordinerer samtalen når man har fått svar. Det handler mye om å respektere andre sin tid samt gjennomføre samtalen raskt og enkelt. Derfor bør man planlegge samtalen på forhånd med hva du ønsker å spørre om.

Hvordan navigere en samtale?

Her er det aktuelt å dra inn de fem kvalitetene fra modul 1, ved å dra disse inn tilrettelegger man for at samtalen blir best mulig for begge parter. Det er da viktig å vise takknemlighet for tiden samt vise interesse for samtalen.

Profesjonell historiefortelling

Her handler det om å styre samtalen i den retningen man selv ønsker. Start med en kort introduksjon av deg selv, fortell litt om styrker og svakheter samt hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg, hvor den er idag og hva du ønsker å få ut av samtalen. Her er det viktig å ordlegge seg godt, holde samtalen kort og presis samt huske på at det er din profesjonelle historie det er snakk om og ikke hele livshistorien din.

Research

For at samtalen gi best mulig utbytte for begge parter er dt viktig å forberede seg og gjøre litt research på forhånd. Søk opp bedriften og finn nylig aktivitet som kan være av interesser for samtalen. Gode spørsmål kan ha stor innvirkning på valgene du gjør senere og veien du planlegger fremover. Kurset legger frem tre kategorier du kan dele spørsmålene inn i:

 • Hovedspørsmål – Det bør handle om bedriften/mentorens historie.
 • Det andre spørsmålet – Bør omhandle arbeidet bedriften/mentoren gjør idag.
 • Det tredje spørsmålet – Bør handle om hvilke konkrete råd og tips mentoren har til deg utifra det vedkommende har fått vite i løpet av samtalen.

Hvordan bygge langvarige relasjoner?

Etter samtalen med mentoren er det smart å opprettholde kontakten. Man kan da potensielt få til enda flere samtaler hvor man kan skaffe seg enda mer kunnskap og veiledning. Etter å ha hatt en samtalen med mentor er det viktig å vise takknemlighet ovenfor mentoren. Da kan man sende en Mail hvor man får frem hvor takknemlig man er for samtalen, samt sette pris på tiden, rådene og tipsene mentoren har gitt deg. Spør gjerne også om du kan holde kontakten med vedkommende fremover, det viser at du setter pris på vedkommende.

Konklusjon

Kurset har vært veldig lærerikt og jeg vil anbefale alle som ønsker seg en mentor å ta kurset for et enda dypere innblikk i prosessen rundt det å skaffe seg selv en mentor. Kurset gjorde det for min del mindre skremmende å ta kontakt med profesjonelle gjennom eksempelvis LinkedIn. Potensialet kan være stort.

Jeg ønsker deg lykke til med kurset og veien til en mentor!

/Sivert

One comment

 1. Pingback: Hvordan skaffe seg en mentor? | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.